Kontakt

Obecní úřad Lomec
Lomec 50
339 01  Klatovy

telefon:
(+420) 376 313 481

obec@obeclomec.cz

www.obeclomec.cz

Napište nám...

Napište nám své připomínky, dotazy a nápady na vylepšení...
Úřední deska - dokument

Pozvánka na usavující zasedání Zastupitelstva obce 7. 11. 2014

INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Lomec

Obecní úřad Lomec v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lomec, svolaného dosavadním starostou obce Františkem Skálou v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích.

Místo konání : Obec Lomec – společenská místnost obecního úřadu, Lomec č.p. 50

 

Doba konání : 7.11.2014 od 19.00 hod.

Navržený program:

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele

2. Schválení programu

3. Volba starosty a místostarosty

     a) určení počtu místostarostů

     b) určení funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o obcích)

     c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

     d) volba starosty

     e) volba místostarosty

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru

     a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

     b) volba předsedy finančního výboru

     c) volba předsedy kontrolního výboru

     d) volba členů finančního výboru

     e) volba členů kontrolního výboru

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích)

6. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o místním poplatku za psa

7. Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Zpět na úřední desku...
Copyright © 2011-2023 Obecní úřad Lomec                webdesign: CompAct IT s.r.o.                počet přístupů: 164999